Menu

Samen leven

Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit de leefwereld van kinderen met voorwerpen uit religies

'Samen leven' is een lesmethode voor godsdienst-levensbeschouwing waarbij in elke les steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal staat. Een thema waar ieder kind over kan meepraten, zoals thuis, ontspanning, blijdschap en vertrouwen.
In stap 1 wordt elk kind geactiveerd doordat het moet nadenken over eigen ervaringen, gedachten, gevoelens en ideeën bij het thema. Er vindt ook een uitwisseling met klasgenoten plaats, zodat de kinderen stilstaan bij de overeenkomsten en verschillen in de klas.

In stap 2 wordt er aan de hand van een voorwerp uit de leskist een uitstapje gemaakt naar een religie. Het verhaal, gebruik of ritueel bij dat voorwerp gaat over het thema uit stap 1.

In stap 3 keren we weer terug bij de kinderen doordat ze nadenken over de zin en betekenis van alles wat ze hebben gehoord en gezien in de les. Zo leren ze te waarderen wat het leven biedt, door zelfreflectie en door de verhalen van klasgenoten en mensen uit verschillende godsdiensten.

Het programma werkt volgens een driejarencyclus met een leskist in het najaar, een project rond Kerstmis, een leskist in het voorjaar en een project rond Pasen.
Bij elk thema hoort een leskist met daarin vier lessen en de bijbehorende voorwerpen uit Jodendom, Christendom, Islam en afwisselend Hindoeïsme of Boeddhisme.
De kerst- en paasprojecten bestaan uit een les, een activiteit en een viering, en bevatten geen voorwerpen.

Overzicht 

Klik hier om enkele voorbeeldlessen te bekijken.

Klik hier om ons implementatietraject te bekijken.

Bij aanschaf betaalt u per leskist € 150,-. Een totaalpakket voor één jaar (twee leskisten ob, mb, bb voor- en najaar en kerst- en paasproject voor ob, mb, bb) kost € 990,-

Bestellen Contact 

Sponsor

De ontwikkeling van "Samen Leven" werd financieel ondersteund door Kerk en Wereld (fonds voor projecten op het grensvlak van geloof en samenleving).