Menu

Leskisten wereldgodsdiensten

Kinderen leren over de grote wereldgodsdiensten wordt zinvoller als er concrete materialen bij betrokken worden. Bij SOL zijn mooi en aansprekende leskisten te huur over de vijf grote wereldgodsdiensten:

Hoe maak ik een zinvolle en leuke les met open communicatie over diversiteit?

Het maatschappelijke belang van levensbeschouwelijk onderwijs is vastgelegd in de kerndoelen voor het onderwijs in Nederland: ‘Kinderen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.’

De leskisten van SOL bevatten voorwerpen die horen bij de verschillende grote godsdiensten die in Nederland bekend zijn. Leren over die grote godsdiensten aan de hand van concrete materialen maakt dat de kinderen op een actieve manier betrokken worden bij de les. De voorwerpen mogen uit de leskist worden gehaald en de kinderen kunnen alles aanraken, voelen, ruiken…. Het gesprek over de godsdiensten is op gang gekomen. De kinderen wisselen uit; ze leren met elkaar en van elkaar. 

Alle leskisten zijn gevuld met voorwerpen, boeken en een handleiding. Gericht op kennis maken met de belangrijkste gebruiken, verhalen en feesten van de betreffende ‘geestelijke stroming’. Naast de voorwerpen vindt u in de leskisten een duidelijke handleiding waarin uitleg en lesideeën bij de voorwerpen zijn uitgewerkt.

Een leskist over wereldgodsdiensten huren?

Bestellen via bestellingen@sol-identiteitsbegeleiders.nl

Procedure leskistenverhuur
  • Kosten verhuur per leskist 25,00 per week
  • Na reservering ontvangt u een e-mail ter bevestiging en een factuur
  • Transportregeling in overleg met SOL 
  •  U kunt de leskist zelf ophalen, of per post laten vervoeren.
  •  (Posttarieven zijn op rekening van gebruiker leskist)
Of met een van de identiteitsbegeleiders

CONTACT

 

Terug naar productoverzicht