Menu

Privacyverklaring

De stichting SOL-Identiteitsbegeleiders (kortweg SOL genoemd), gevestigd aan

Professor Molkenboerstraat 71 6524 RN Nijmegen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via deze site treedt u in contact met SOL. Door de informatie op deze site te raadplegen, door u aan te melden voor een opleiding/activiteit of door extra informatie aan te vragen via een formulier. Daarbij is het voor u en voor het SOL  van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SOL-identiteitsbegeleiders  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens van de school of het bestuur
  • Telefoonnummer, prive of van de school/het bestuur
  • E-mailadres, prive of van de school/het bestuur
Privacy beleid Stichting SOL-identiteitbegeleiders

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van SOL. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De stichting respecteert de privacy van alle bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kunnen we u vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen PC van de SOL-organisatie.

Bewaartermijn gegevens

Indien er een overeenkomst met u tot stand komt (bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een activiteit) bewaart de stichting uw persoonsgegevens vijf jaar. Uw gegevens worden automatisch verwijderd als u in deze periode niet opnieuw een overeenkomst heeft gesloten.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde PC van de stichting. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOL  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOL. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sol-identiteitsbegeleiders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SOL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SOL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sol-identiteitsbegeleiders.nl

Contactgegevens

Stichting SOL-identiteitsbegeleiders
P/a Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
info@sol-identiteitsbegeleiders.nl