Menu

Over SOL

SOL is de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Ons team van begeleiders verleent ondersteuning aan scholen en kind-centra in heel Zuid-Nederland. Van oorsprong liggen onze roots in de begeleiding van scholen in het katholieke onderwijs. Vanuit deze achtergrond zijn wij vertrouwd geraakt met de tradities binnen het confessionele onderwijs. Ook kennen wij de ingrijpende maatschappelijke veranderingen die hun invloed hebben gehad op het onderwijs. Vanuit dit begrip ontwikkelden wij mee met alle vernieuwingen in het onderwijs.

SOL begeleidt op drie gebieden.

Burgerschap

SOL helpt de visie op burgerschap binnen de organisatie helder te krijgen en in de praktijk te brengen.

Identiteit

SOL ondersteunt uw school en kind-centrum bij het uitspreken van de kernwaarden; wat is belangrijk voor ons en wat maakt ons wie we zijn.

Pedagogisch klimaat

SOL geeft handvatten voor het ontwikkelen van een goed werk- en leefklimaat op school voor iedereen.   

Diepgang

Samen met schoolteams, directeuren, bestuurders en ouders gaan we op zoek naar de diepgang, naar wat je wezenlijk van belang vindt. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie. We zijn ondersteunend bij het verhelderen van de taakstelling van de school en leveren daarbij altijd maatwerk. Vanuit deze gerichtheid zijn wij er voor alle scholen, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang in Zuid-Nederland.

Team

De identiteitsbegeleiders van SOL zijn allen zelfstandigen. Samen met het bestuur van SOL dragen zij zorg voor de inhoudelijke koers van de organisatie. Het bestuur onderhoudt ook de contacten met het netwerk waarbinnen SOL actief is. In ons team hebben we specialisten op het terrein van:

  • Verhelderen en concretiseren van de schoolidentiteit
  • Actief democratisch burgerschap
  • Levensbeschouwelijke vorming en geestelijke stromingen
  • Omgaan met verlies en rouw
  • Vieren en vieringen
  • Filosoferen met kinderen
  • De Vreedzame School
Vragen over Burgerschap, Identiteit, of Pedagogisch klimaat op school?

Neem dan contact op met een van onze identiteitsbegeleiders.

Vragen over SOL?

Neem direct contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie over ons diverse aanbod. 

NEEM CONTACT OP