Menu

Medewerkers

Hanneke Emmen-Brekelmans

Contact
06 22 12 40 45

Identiteit zit in wat je belangrijk vindt, hoe je samen over dingen nadenkt en welke waarden je uitdraagt. Nadenken over een betekenisvolle identiteit van kinderen en leerkrachten blijft een belangrijke taak van de school. Iedereen mag een eigen mening hebben, en dat recht geldt ook voor andere mensen. Het is belangrijk kinderen te leren hun eigen mening te verwoorden en hen opvattingen bij mensen met andere waardenpatronen te leren herkennen. Hoe ga je om met het spanningsveld dat dat kan opleveren? 

Specialismen

Karen Faber

Contact
06 41 01 73 27

Filosoferen met kinderen en ondersteuning van de Kinderraad in Nijmegen, dat zijn twee belangrijke onderdelen van mijn werk, waarin kinderen letterlijk een stem krijgen. Dit zijn manieren om op je school aandacht te besteden aan de persoonsvorming van kinderen.

Ik heb passie voor mooie, filosofische gesprekken met kinderen en jongeren. ‘Zich laten horen en gehoord worden’ staat hierin centraal.

Samen met de teams van scholen maak ik ruimte voor de sociale kant van het basisonderwijs; kinderen ondersteunen om gelukkig en sociaal te worden.

Specialismen 

Andrea Meilink

Contact
06 13 74 58 87

De creatieve denkkracht van kinderen inspireert mij. Ik hou me dan ook graag bezig met het organiseren van kinderraden in samenwerking met scholen, gemeentes en organisaties, waarbij kinderen vanuit betrokkenheid meedenken over thema’s die voor henzelf belangrijk zijn, voor nu en in de toekomst. Ik ben opgeleid tot creatief therapeut en heb veel ervaring in het begeleiden van kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Specialismen

Jos Roemer

Contact
06 13 18 63 84

De identiteit van de school heeft vooral te maken met de binnenkant van de mensen die er werken.

Specialismen