Menu

Jongerenraad Nijmegen van start

Burgerschap - Karen Faber

Op 6 november was het zover; de eerste vergadering van de Jongerenraad Nijmegen vond plaats in het stadhuis. Diverse jongeren gingen in dialoog met raadsleden en ambtenaren van de Gemeente Nijmegen. Hoe gaan we om met vuurwerk rond oud & nieuw? Dat was de vraag die ze voorgelegd kregen. De jongeren, afkomstig van drie VO scholen, gaven hun advies. ‘Out of the box’ en vanuit hun eigen perspectief op dit actuele thema: van voorlichting door ervaringsdeskundigen, tot persoonlijk contact met de wijkagent, tot een oud & nieuw-feest.

Deze verrassende en zinvolle adviezen kwamen tot stand na een voorbereiding op school, waarbij ze begeleid zijn door jongerenwerkers en studenten. Ook hebben ze voorlichting gekregen van brandweerlieden, politieagenten en medewerkers van DAR. Zelf actief meedenken, je stem laten horen en zo ervaren dat je invloed uit kunt uitoefenen op je eigen leefomgeving; dat is wat het deelnemen aan de Jongerenraad oplevert.

Best spannend was het wel hoor, zo in de grote raadzaal…maar fijn om te merken dat iedereen geleidelijk los kwam, mede dankzij de uitnodigende en geïnteresseerde vragen van de aanwezige raadsleden en ambtenaren. En, hoe mooi is het, om echt advies te mogen geven, naar aanleiding van een hulpvraag van de gemeente…Wat was het meest waardevol volgens de jongeren? ‘Dat we serieus genomen worden en er echt naar ons geluisterd wordt’.               

De Jongerenraad is een vervolg op de Kinderraad (voor groep 6 t/m 8). Aan deze pilot werkten mee: Het Rijks, Montessori College, Canisius College, Helicon, Bindkracht 10, Gemeente Nijmegen en SOL-identiteitsbegeleiders. Of dit naar meer smaakt? 'Ja!' antwoordden de jongeren volmondig. Ook alle aanwezige volwassenen merkten op dat de Jongerenraad een blijvertje moet worden. Ze waren er zeer tevreden over. Wordt vervolgd dus…