Menu

Identiteit

Naast de formele identiteit van een school (bijvoorbeeld RK/PC ) is er op school een ook een geleefde identiteit. Waar stáán wij als school voor, wat is typisch voor onze school? Dit is het hart van de school, de binnenkant, de mensen die er werken.

Bij het omschrijven van de schoolidentiteit kun je tegen vragen aanlopen zoals: Hoe profileer ik mijn confessionele school in een geseculariseerde omgeving? Welke wensen/verwachtingen hebben ouders m.b.t. de identiteit van de school? En hoe gaan we om met levensbeschouwelijke diversiteit binnen het team?

SOL ondersteunt de zoektocht naar het antwoord op deze vragen. Dit is een proces van bewustwording waarin je uitspreekt wat je drijfveren zijn, wat je waardevol vindt. Zo kan de betekenis van deze waarden indalen in de dagelijkse onderwijspraktijk.  

Herkenbaar?

Is een van onderstaande vragen een thema op jullie school en kunnen jullie wel wat ondersteuning  gebruiken?

SOL helpt jullie de eigen schoolidentiteit te formuleren.

Neem contact op

Hoe kunnen we een moderne invulling geven aan de identiteit van de school?

Formeel hebben de basisscholen een ‘schoolidentiteit’ (openbaar, rooms-katholiek, islamitisch enzovoort). Inmiddels is onze samenleving op confessioneel en op cultureel vlak sterk veranderd. We richten ons op een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving. Daarnaast hechten we steeds meer waarde aan verbondenheid en betrokkenheid.

Door deze veranderingen loop je als school tegen bepaalde vraagstukken aan: Hoe kan onze schoolidentiteit concreet vorm krijgen, zodat er enerzijds recht gedaan wordt aan de historische achtergrond en anderzijds aan de veranderde omstandigheden? En op welke manier kan deze identiteit van de school betekenisvol zijn voor leerkrachten, ouders en leerlingen?

SOL gaat samen met jullie op zoek naar het verhaal van jullie school. Wat zijn onze ‘wortels’, wat is onze droom en wat is onze missie? Bronnen, verhalen, symbolen en personen vanuit diverse levensbeschouwelijke tradities kunnen hierbij ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring op dit terrein. Ook bij fusietrajecten tussen openbare en bijzondere scholen wordt onze inzet regelmatig gevraagd.

Wat kan SOL concreet voor jullie betekenen?
 • Beleid ontwikkelen op het niveau van de stichting
 • Beleid ontwikkelen op schoolniveau
 • Concrete vormgeving van identiteitsbeleid
Ondersteuning nodig?

Maak dan een afspraak met een van de identiteitsbegeleiders van SOL.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we levensbeschouwelijke vorming concreet invullen?

Vormgeven aan het domein ‘levensbeschouwelijke vorming’ is geen eenvoudige opgave. Levensbeschouwelijke onderwerpen nodigen uit met elkaar in gesprek te gaan over de minder tastbare en berekenbare kant van het leven. En dat met de leefwereld van de kinderen centraal.

Welk doel willen jullie bereiken in een levensbeschouwelijke les? Welk concreet doel past bij de school en bij de leerlingen en ouders van de school? Welke materialen en methodes zijn beschikbaar, en hoe is de kwaliteit van die materialen en methodes? En hoe passen we dit in binnen de rest van ons programma?

Bij SOL hebben wij ruimschoots ervaring om samen met directie en leerkrachten deze vragen te bespreken.

Wat kan SOL concreet voor jullie betekenen?
 • De opbrengst van levensbeschouwelijk onderwijs
 • De rol van de leerkracht
 • Oriëntatie op lesmaterialen
Weer helemaal toe aan een eigentijdse invulling van levensbeschouwelijk onderwijs?

Maak een afspraak met een van onze identiteitsbegeleiders.

MAAK EEN AFSPRAAK

Hoe gaan we om met de wensen en verwachtingen van ouders?

Binnenkort een ouderavond en vind je het belangrijk dat er ruimte komt voor een open gesprek tussen ouders en de school, en ouders onderling, over levensbeschouwing, burgerschap en pedagogisch klimaat? Ook ouders kunnen leren over levensvragen, over diversiteit, en hoe we kunnen samenleven. Hoe leren school en ouders samenwerken? Hoe geven we de kinderen de vrijheid om te worden wie zij willen zijn?

SOL helpt bij het in gesprek gaan met ouders, o.a. door:
 • Het inrichten van een ouderavond of -bijeenkomst over burgerschap, identiteit en/of pedagogisch klimaat
 • De uitvoering van de ouderavond of -bijeenkomst

Ondersteuning gewenst bij het voeren van dit belangrijke gesprek met ouders?

MAAK EEN AFSPRAAK

Eén van de leerkrachten kan worden opgeleid tot ‘coördinator identiteit’

Voor leerkrachten uit het basisonderwijs is er de mogelijkheid zich te kwalificeren tot coördinator identiteit. De coördinator wordt opgeleid om als verbinder en inspirator in het team en samen met de directie te komen tot een doordachte en concrete uitwerking van de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Vragen komen aan bod als: Hoe vertellen wij een duidelijk verhaal over identiteit aan de ouders? Hoe verstaan wij religie in Nederland en hoe kunnen we als school gemeenschap zijn? De opleiding duurt anderhalf jaar.

Heeft deze opleiding uw interesse gewekt?

LEES MEER

Een leskist over de wereldgodsdiensten huren

Kinderen leren over de grote wereldgodsdiensten wordt zinvoller als er concrete materialen bij betrokken worden. Alle leskisten zijn gevuld met voorwerpen, boeken en een handleiding. De voorwerpen zijn gericht op een kennismaken met de belangrijkste gebruiken, verhalen en feesten van de betreffende geestelijke stroming.

Bij SOL kunt u leskisten huren over de vijf grote wereldgodsdiensten:
 • Christendom
 • Jodendom
 • Islam
 • Boeddhisme
 • Hindoeïsme
Een leskist huren?

Leskist huren

De methode Samen Leven

'Samen leven' is een lesmethode voor godsdienst-levensbeschouwing waarbij in elke les steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal staat. Een thema waar ieder kind over kan meepraten, zoals thuis, ontspanning, blijdschap en vertrouwen. Steeds staat er een voorwerp uit één van de wereldgodsdiensten centraal, waardoor de kinderen in aanraking komen met het levensbeschouwelijke perspectief van het thema. De methode is door SOL ontwikkeld en bij SOL te koop.

Wilt u meer weten over deze methode?

LEES MEER