Menu

Burgerschap

Respect, kun je dat oefenen?

De school is niet alleen een plek om te leren lezen en schrijven. Op school mogen kinderen spelenderwijs samen leren en leven. Daarvoor moeten zij leren omgaan met verschil van mening, cultuur en leefstijl. Kinderen leren zo begrip en respect op te brengen voor de ander, bijvoorbeeld door te luisteren naar de mening en argumenten van een ander in de leerlingenraad. Hoe krijgen we helderheid in onze visie over respect en burgerschap? Wat betekent dat voor de kinderen op onze school?

Is een van onderstaande vragen een thema op jullie school en kunnen jullie wel wat ondersteuning gebruiken? SOL kan helpen.

Hoe krijgen we onze visie op burgerschap helder?

Burgerschap is meer dan het organiseren van een aantal activiteiten of excursies…. Misschien hebben jullie nog geen visie geformuleerd voor de school, of willen jullie graag bewuster omgaan met alle activiteiten rond burgerschap die al in de school plaatsvinden. Een sterke visie kan zicht geven op samenhang en bedoeling van alle activiteiten rond burgerschap in de school en in de wijk. Welke activiteiten vinden we terug in de school en welke onderdelen vragen nog extra aandacht?

Wat kan SOL concreet voor jullie betekenen?
  • SOL helpt bij het formuleren van de visie.
  • We brengen inzicht in de samenhang van de verschillende burgerschapsactiviteiten op school
Ondersteuning nodig?

Heb je graag meer inzicht in de samenhang van burgerschap?

Maak een afspraak

Hoe willen we feestdagen vieren?

Vieren hoort bij school-zijn! In de loop van de jaren zijn er in onze multiculturele samenleving echter steeds meer vieringen bij gekomen. Als school moet je daar rekening mee houden en je erin verdiepen om iedereen tegemoet te komen. Een vraag die wij vaak horen is: Welke visie op vieren past bij onze school en onze populatie?

SOL ondersteunt bij het onderzoeken van de diverse vieringen op jullie school. Vervolgens ontwikkelen we samen een helder beleid op vieren, zodat er in een schooljaar een goed ritme tussen werken en vieren ontstaat.

Wat kan SOL concreet voor jullie betekenen?
  • Beleid ontwikkeling wat betreft vieringen op school
  • Advies bij de keuze van goed materiaal
  • Begeleiding bij vieringen op maat
Heeft jullie school behoefte aan een duidelijke visie en beleid op vieringen?

MAAK EEN AFSPRAAK

Duurzame basisschool
Wat is de zin van duurzaam leven?

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker mondiaal thema. Je vraagt je af wat de zin daarvan is oor jullie school. Veel basisscholen voelen het als hun taak om hieraan aandacht te besteden. ‘Duurzame basisschool’ is een project dat zich richt op kinderen én hun ouders. Het project biedt handvatten voor alle betrokkenen binnen de school die deel uitmaken van de school als gemeenschap.

Wat kan SOL concreet voor jullie betekenen?
  • Je ontvangt tips met betrekking tot cultuurverandering op school over een gezonde leefomgeving.
  • Achtergrondinformatie over hulpbronnen (voeding, energie, kleding, afval). 
  • Er zijn zeven lessen uitgewerkt op onder-midden- en bovenbouw niveau.

Het project kunt u bestellen bij SOL.

Bestellen

Ondersteuning nodig?

Wilt u graag een gesprek over de zin van het project ‘Duurzame basisschool’ voor je school?

MAAK EEN AFSPRAAK

De kinderraad

Wanneer je aan de kinderen zelf vraagt wat zij vonden van het meedenken in een kinderraad dan is het antwoord vaak: Leuk! De kinderen hebben veel geleerd. Hoe kun je ook beter dan zo, in het écht, leren over actief democratisch burgerschap? Dat leer je niet uit een boekje…dat leer je door samen hardop na te denken en tot weloverwogen keuzes te komen.

Kinderraad op school

Vinden jullie het belangrijk om de kinderen mee te laten denken over de school en dat de kinderen leren zelf ideeën aan te brengen om van de school en nog fijnere school te maken? Het doel van een kinderraad op school is om met elkaar ideeën te bespreken en oplossingen te bedenken die ervoor kunnen zorgen dat iedereen het fijn heeft op school.

Denk daarbij aan het bedenken van manieren om fijn samen buiten te spelen, oplossingen voor de inrichting van de school, of wat spreken we af over goed met elkaar omgaan. De kinderen leren hoe je een eigen idee kunt verwoorden of hoe je samen een oplossing kunt bedenken voor een probleem dat zich heeft aangediend.

Kinderraad in samenwerking met de gemeente

Een voorbeeld van een goed project voor een kinderraad in samenwerking met scholen en de gemeente is uitgewerkt in de gemeente Nijmegen. In Nijmegen is, in samenwerking met SOL-identiteitsbegeleiders, een Kinderraad opgericht die voor alle leerlingen in groep 7 en 8 in Nijmegen toegankelijk is. De gemeente heeft de kinderraad gevraagd mee te denken over oplossingen in het kader van duurzaamheid. De kinderen gaan met elkaar in debat over zelfbedachte plannen die hun leefomgeving socialer en schoner te maken. Het is een langdurig project dat zich richt op Duurzaam Samenleven en actief democratisch burgerschap in de multiculturele samenleving.

In verschillende stappen werken kinderen aan hun eigen ideeën, werken ze samen aan een projectplan en nemen ze deel aan een echte raadsvergadering; een unieke beleving!

Hulp nodig bij het invoeren van een kinderraad op school?

Wilt u graag een informatief gesprek over een kinderraad in samenwerking met de gemeente? Samen met een begeleider van SOL overweegt u de wensen en mogelijkheden voor een actieve kinderraad die kan meedenken over onderwerpen die ertoe doen.