Menu

Wat kan SOL voor jullie betekenen?

Lopen jullie ook tegen vraagstukken op het gebied van burgerschap, identiteit en pedagogisch klimaat binnen jullie school? Hoe draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige en gelukkige deelnemers aan de samenleving? Wat is je droom en hoe formuleer je die in een missie voor jullie school? Ga op zoek naar het verhaal van de school; waar de wortels liggen en waar we voor staan. Je zult ontdekken dat door de tijd heen de visie op ontwikkeling van kinderen is veranderd, en ook de identiteit van de school. SOL helpt je bewust te worden van je eigen waarden, en gaat met je op zoek naar de betekenis van die waarden en hoe die zijn ingedaald in je dagelijkse onderwijspraktijk.

 

 

Aandachtsgebieden

Burgerschap is meer dan het organiseren van een aantal activiteiten of excursies. Een sterke visie kan zicht geven op samenhang en bedoeling van alle activiteiten en op onderdelen die extra aandacht  behoeven. SOL helpt jullie met het formuleren van een sterke visie en met de inzet van de juiste lesmaterialen.

Lees meer

De identiteit van een school hangt op de  eerste plaats samen met de binnenkant van de mensen die er werken. Op basis van dit begrip kan het draagvlak voor identiteit  toenemen en kan het een bijdrage leveren aan goede kwaliteit van het onderwijs en de schoolcultuur. SOL begeleidt het gesprek over identiteit op school en levert je de tools voor de praktijk.

Lees meer

Op scholen wordt samen geleerd maar ook samen geleefd. Leerkrachten spelen een cruciale rol in het creëren van een klimaat waar leerlingen graag vertoeven. SOL geeft je de handvatten om kinderen met plezier te laten leren, van en met elkaar. 

Lees meer

Op school te maken met rouw of verlies?

Ernstige ziekte of het verlies van een belangrijke persoon zet het leven van een kind op zijn kop. De school is dan een belangrijke, veilige plek. Wat kun je doen als er iets dergelijks in de school gebeurt? Hoe help je kinderen om verlieservaringen te herkennen, te verwoorden en te delen?  SOL staat direct aan uw zijde bij gebeurtenissen rond verlies op school.

Neem direct contact met ons op

Wie is Sol?

Wie is Sol?

SOL is de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Ons team van begeleiders verleent ondersteuning aan scholen en kind-centra in heel Zuid-Nederland. Vanuit de achtergrond waaruit het katholiek onderwijs is voortgekomen zijn wij vertrouwd met de tradities van het confessionele onderwijs. Ook kennen wij de ingrijpende maatschappelijke veranderingen die hun invloed hebben gehad op het onderwijs. Samen met betrokkenen gaan we op zoek naar de diepgang, naar wat je wezenlijk van belang vindt. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie. We zijn ondersteunend bij het verhelderen van de taakstelling van de school en leveren daarbij altijd maatwerk. Vanuit deze gerichtheid zijn wij er voor alle scholen en organisaties voor kinderopvang in Zuid-Nederland.

Lees meer