De Verheldering

De Verheldering

Een onderzoek naar identiteitsontwikkeling van katholieke basisscholen in een tijd van ontkerkelijking. Nijmegen 2016.

 

In dit boek doet Jos Roemer verslag van een onderzoek bij vier basisscholen en een stichting met zeventien basisscholen. Hoe gaan zij om met hun identiteit? Kunnen we daar nog iets mee in de moderne tijd? Immers, veel leerkrachten, directeuren en ouders ‘hebben er niet zo veel meer mee’.

In de praktijk blijkt dat wanneer je het label verbreedt er veel animo ontstaat. Daardoor krijgt het label een andere betekenis dan we gewend zijn.

 

Prijs: € 15,-  excl. verzendkosten (€ 3,65).

Te bestellen bij

j.roemer@sol-identiteitsbegeleiders.nl 


Wat beweegt mij?

Wat beweegt mij?

Dvd en lessenpakket op deze dvd gaan over omgaan met gevoelens.
Dvd en lespakket zijn bedoeld voor bovenbouw Havo / Vwo.

De dvd bevat een aantal filmfragmenten waarin jongeren te maken krijgen met situaties die heftige gevoelens oproepen. Daarnaast staan er interviews op de dvd, waarin de jongeren uitleg geven bij hun gevoelens en deze proberen te plaatsen. In de bijbehorende lessuggesties leren de leerlingen hoe je gevoelens een plek kunt geven wanneer je in staat bent ze te plaatsen in een specifiek begrippenkader. Het hier gekozen begrippenkader komt uit de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Het lespakket bevat zeven lessen, met daarin ondermeer aandacht voor: dvd kijken, bespreken kijkvragen, inleiding begrippenkader, thematische verwerkingsopdracht, dagboekopdracht, interviews en evaluatie.

 

Wat beweegt mij?
Prijs DVD + Handleiding
€ 39,-
Doelen en lessen
Recensie Bill Banning
Samen met 'Is God er nog?'
€ 52,50

 


 

Is God er nog?

Is God er nog ...?

Zes ontmoetingen bij de vraag naar God. Waar zouden jongeren vandaag de dag God nog kunnen vinden? Of moeten we erkennen dat we met de moderniteit ook geleidelijk het verdwijnen van religieuze betekenisgeving gaan meemaken?

Zes films

Ben Frie S.J. maakte zes bijzondere films die enkele bijzondere ontmoetingen weergeven. In de films zien we leerlingen, zoals we die overal in het land kunnen aantreffen. Kinderen van deze tijd, met hun vragen en hun taal. Zij ontmoeten mensen die vanwege levenskeuze of omstandigheden expliciet voor de zinvraag zijn geplaatst. Over deze ontmoetingen en over wat het met leerlingen doet, daarover gaan deze zes films.

Handleiding

Bij de films is een handleiding ontwikkeld. We denken hiermee een verantwoord en eigentijds product te kunnen aanbieden, dat goede mogelijkheden biedt om jongeren een waardevol en tegelijk kwetsbaar vormingsdomein te betreden. In eerste instantie is deze handleiding bedoeld voor docenten die lessen verzorgen in de bovenbouw van het vwo. Ondertussen wordt er gewerkt aan materiaal dat bruikbaar is in andere onderwijssoorten (havo, beroepsonderwijs) en groepen (parochies, instituten).

Lesmateriaal

Het is goed materiaal; rustig, serieus, mooi gemonteerd. Geen snel en oppervlakkig materiaal. Ook niet missionerend. Het materiaal ademt een sfeer van  onderzoek: mensen ontmoeten om te onderzoeken hoe zij in het leven staan, hoe zij in God geloven of niet; en onderzoek naar wat het je zelf doet. In enkele afleveringen doen de jongeren mee aan een ritueel of oefening, maar het zijn met name de mensen die ze ontmoeten en hun denken over het leven en over God, die indruk maken.
De leeractiviteiten die hierbij beschreven worden beogen de leerlingen gevoelig te maken voor de levensbeschouwelijke dimensie van de maatschappij. Daarnaast worden ze uitgedaagd om onder woorden te brengen wat de betekenis van deze dimensie voor hen zelf is.

 

Bekijk hieronder een fragment

 

Is God er nog?

Prijs DVD + Handleiding
€ 29,-
 
Samen met 'Wat beweegt mij?'
€ 52,50

 


 

Sinterklaas, meer dan één legende

Sinterklaas, meer dan één legende

De naam Sinterklaas staat vandaag gelijk met snoep en speelgoed voor brave kinderen. Dat imago is echter slechts een klein overblijfsel van de historische betekenis die deze heilige man in zijn 1650-jarige geschiedenis met zich heeft meegedragen. Gedurende die eeuwen waarin hij voornamelijk bekend was onder de naam Sint-Nicolaas, droeg zijn naam zowel een religieuze, een pedagogische, een moralistische als een politieke waarde. Hij diende als een lichtend voorbeeld en in zijn persoon werden ook verschillende elementen samengesmolten. Dit boek schetst een helder beeld van de vele legendes die aan zijn persoon ten grondslag liggen en laat zien hoe de beeldvorming in de loop van de geschiedenis is ontwikkeld tot wat deze vandaag is.

 

Sinterklaas, meer dan één legende

€ 19,-

bestellen


Downloads

Een speelveld van betekenisgeving

Het betreft een onderzoeksverslag naar aanleiding van de constatering dat de identiteit van de katholieke school een non-issue lijkt te worden. Het onderzoek werd geïnitieerd door de Bond KBO en het IKO. Een kenniskring van tien personen, allen zeer intensief betrokken bij processen van identiteitsontwikkeling van scholen, heeft vervolgens gedurende drie jaar onderzoek verricht waarom het gesprek over katholieke identiteit op veel scholen hapert.

Hoe leid ik het gesprek over de identiteit van de school